نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین دوره جشنواره ملی ایده بازار و طرح های خلاق و نوآورانه

اولین دوره جشنواره ملی ایده بازار و طرح های خلاق و نوآورانه


قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای