نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز ثبت نام شانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت 94

آغاز ثبت نام شانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت 94


آغاز ثبت نام شانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت 94
 
ثبت نام شانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در سال 1394 توسط سازمان فنی و حرفه ای استان یزد آغاز گردید
   
دریافت فایل نامه و پوستر