نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام نفرات برتر مرحله عملی کشوری چهاردهمین دوره مسابقات علمی عملی

اعلام نفرات برتر مرحله عملی کشوری چهاردهمین دوره مسابقات علمی عملی


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای