نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام نتایج نهایی کشوری هجدهمین جشنواره هنر های تجسمی

اعلام نتایج نهایی کشوری هجدهمین جشنواره هنر های تجسمی


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های فنی و حرفه ای

ضمن تبریک و تهنیت به کلیه مدیران، هنر آموزان و هنر جویان هنرستانهای فنی و حرفه ای و همچنین کلیه فرهنگیان استان یزد

تیم استان در مرحله نهایی کشوری هجدهمین جشنواره هنر های تجسمی شاخه فنی و حرفه ای خوش درخشید. 

تیم اعزامی شامل یک هنرآموز و هفت هنرجو در مرحله نهایی کشوری هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی شاخه فنی و حرفه ای که در بجنورد (استان خراسان شمالی) برگزار گردید شرکت نموده و حائز رتبه های زیر شدند.