نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام نتایج استانی و راه یافتگان به مرحله کشوری بیستمین دوره جشنواره هنر های تجسمی هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای

اعلام نتایج استانی و راه یافتگان به مرحله کشوری بیستمین دوره جشنواره هنر های تجسمی هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای


خبر مهم :

قابل توجه مسئولین محترم آموزشی نواحی / مناطق و مدیران محترم هنرستان های فنی و حرفه ای

نتایج مرحله استانی و راه یافتگان به مرحله کشوری