نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام نتایج استانی اولین دوره المپیاد شایستگی محور شاخه فنی و حرفه ای

اعلام نتایج استانی اولین دوره المپیاد شایستگی محور شاخه فنی و حرفه ای


خبر مهم

 قابل توجه مسئولین محترم آموزشی مناطق / نواحی و مدیران محترم هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای