نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام نتایج آزمون عملی مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات علمی عملی

اعلام نتایج آزمون عملی مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات علمی عملی


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای