نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام نتایج آزمون عملی مرحله استانی پانزدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی

اعلام نتایج آزمون عملی مرحله استانی پانزدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های کاردانش