نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام زمان و مکان برگزاری مرحله عملی کشوری و کارنامه شانزدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی

اعلام زمان و مکان برگزاری مرحله عملی کشوری و کارنامه شانزدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی


قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان‌های کاردانش