نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام برنامه هماهنگ امتحانات مهارتی شاخه کاردانش در دی ماه 95

اعلام برنامه هماهنگ امتحانات مهارتی شاخه کاردانش در دی ماه 95


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های کاردانش