نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام برنامه هماهنگ امتحانات مهارتی شاخه کاردانش خرداد ماه 97

اعلام برنامه هماهنگ امتحانات مهارتی شاخه کاردانش خرداد ماه 97


قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان‌های کاردانش