نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام برنامه امتحانات هماهنگ مهارتی شاخه کاردانش دی ماه 96

اعلام برنامه امتحانات هماهنگ مهارتی شاخه کاردانش دی ماه 96


قابل توجه مسئولین نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان‌های کاردانش