نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام اسامی هنرجویان برگزیده مرحله استانی شانزدهمین دوره مسابقات علمی - کاربردی مرحله استانی

اعلام اسامی هنرجویان برگزیده مرحله استانی شانزدهمین دوره مسابقات علمی - کاربردی مرحله استانی


قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان‌های کاردانش