نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعزام هنرجویان برگزیده استان به مرحله کشوری اولین المپیاد شایستگی محور (مشهد مقدس)

اعزام هنرجویان برگزیده استان به مرحله کشوری اولین المپیاد شایستگی محور (مشهد مقدس)


خبر مهم :

قابل توجه معاونین و کارشناسان محترم آموزشی نواحی 1و 2 یزد و مدیران محترم هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای

فرم رضایت نامه enlightened