نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه فوری : نوزدهمین دوره آزمون ادواری استانداردهای مهارتی کاردانش

اطلاعیه فوری : نوزدهمین دوره آزمون ادواری استانداردهای مهارتی کاردانش


اطلاعیه فوری : نوزدهمین دوره آزمون ادواری استانداردهای مهارتی کاردانش


هنرجویان جهت شرکت در نوزدهمین دوره
آزمون ادواری  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ،

ویژه استانداردهای مهارتی کاردانش سراسر کشور می توانند حداکثر تا تاریخ 94/10/30 و از

طریق سامانه  www.azmoonehonar.ir   ثبت نام نمایند.