نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور


اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالي غيردولتي -غيرانتفاعي سال 1394

متن کامل اطلاعیه