نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اصلاحیه شیوه نامه داوری شانزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی و ...

اصلاحیه شیوه نامه داوری شانزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی و ...


اصلاحیه شیوه نامه داوری شانزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی و ...

دریافت نامه

نسخه نهایی و قابل استناد شیوه نامه داوری و آزمون عملی شانزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی وطرح درس برتررشته های هنری هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای کشور سال تحصیلی 94-93

دریافت شیوه نامه