نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اصلاحیه بخشنامه شانزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فنی و حرفه ای 94-93

اصلاحیه بخشنامه شانزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فنی و حرفه ای 94-93


اصلاحیه بخشنامه شانزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فنی و حرفه ای 94-93


اصلاحیه بخشنامه شانزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای سال تحصیلی 94-93

خواهشمند است اصلاحات زیر در بخشنامه مدنظر قرار گیرد

متن پایین جدول شماره 2 در صفحه 3 به شرح ذیل اصلاح گردد
هنرجویانی که شرایط شرکت در جشنواره را دارا می باشند، در صورت تمایل می توانند بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی در یکی از زمینه های دروس طراحی، چاپ دستی و عکاسی شرکت نمایند

در صفحه 10 بعد از عبارت "در رشته انیمیشن شناسه های 114" ، تبصره زیر اضافه می گردد
ویژگی های ارسال آثار متحرک (انیمیشن) بر اساس نوع، اندازه و زمان آثار (فیلم کوتاه) برای هر اثر فرمت
FLASH
MPEGE
AVI
تهیه و ارسال گردد