نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی هنرستانها

اسامی هنرستانها


اسامی هنرستانها

رشته های موجود هنرستان های پسرانه شاخه‌ی فنی و حرفه‌ای استان یزد-سال تحصیلی 95-94

منطقه

نام هنرستان

رشته های موجود

تلفن

ناحیه یک یزد

انقلاب اسلامی

مکانیک خودرو-تاسیسات-ساخت و تولید

35223630

شهید رجایی

الکتروتکنیک-سرامیک-کامپیوتر-ساخت و تولید-صنایع چوب و کاغذ-نقشه کشی عمومی

36261791

کارآفرین

نقشه کشی معماری-کامپیوتر-حسابداری-گرافیک

37227800

شهید منتظر قائم

الکتروتکنیک-الکترونیک-نقشه برداری-ساختمان

36213038

غیردولتی سفیر سبز

تربیت بدنی

36305530

ناحیه دو یزد

آیت الله حایری

حسابداری-گرافیک-نقشه کشی معماری انیمیشن

38242988

شهید چمران

الکتروتکنیک-الکترونیک-تربیت بدنی

38248107

شهدای نعیم آباد

ساختمان-نقشه برداری-کامپیوتر نقشه کشی معماری

38252444

مصباح

کامپیوتر-حسابداری

36257268

هنرهای زیبا

گرافیک-نقاشی-سینما  

38212889

ابرکوه

علامه طباطبایی

مکانیک خودرو-الکتروتکنیک-ساختمان

32822800

اردکان

شهید صدوقی

کامپیوتر-حسابداری

32224226

شهید مطهری *

الکتروتکنیک-الکترونیک-مکانیک خودرو- ساختمان

32223969

اشکذر

نمونه خادمی *

کامپیوتر-حسابداری-الکتروتکنیک

32726260

بافق

شهید باهنر *

مکانیک خودرو-الکتروتکنیک-ساخت و تولید-ساختمان

32422421

بهاباد

آزادگان

الکتروتکنیک

32472386

قدس *

امور دامی

32472100

تفت

اعظم *

ساختمان-الکتروتکنیک-ساخت و تولید 

32622210

خاتم

سید مصطفی خمینی *

ماشین های کشاورزی

32572132

زارچ

شهید مدنی

ساختمان-الکتروتکنیک

35273213

مهریز

شهید بهشتی *

الکتروتکنیک-تاسیسات -کامپیوتر-ساختمان

32522206

میبد

آیت الله رشیقی

حسابداری -کامپیوتر-نقشه کشی معماری

32322234

شهید چمران

الکتروتکنیک-تاسیسات-سرامیک

32353060

هنرهای زیبا

گرافیک

32354900


رشته های  موجود هنرستان های دخترانه‌ شاخه‌ی فنی و حرفه ای استان یزد-سال تحصیلی 95-94

منطقه

نام هنرستان

رشته‌ های موجود

تلفن

ناحیه یک یزد

نمونه میرجلیلی *

حسابداری-کامپیوتر-نقشه‌کشی معماری-گرافیک

35217550

دانش

کامپیوتر-حسابداری-کودکیاری

37227630

سید علی اکبر سالاری

طراحی و دوخت-گرافیک-کامپیوتر-سرامیک-صنایع دستی-نقاشی-مدیریت خانواده

35230550

هدی

حسابداری-طراحی و دوخت-نقشه کشی معماری

35230545

ناحیه دو یزد

صنایع لاستیک

صنایع شیمیایی-صنایع غذایی-کامپیوتر-تربیت بدنی

38212720

محمد طاهری

طراحی و دوخت-حسابداری-کامپیوتر-نقشه کشی معماری-کودکیاری

36251050

ملک ثابت

طراحی و دوخت-گرافیک-حسابداری-کامپیوتر

36234968

هنرهای زیبا

گرافیک-نقاشی-انیمیشن

36262600

غیردولتی سوره

گرافیک-نقشه کشی معماری-حسابداري

38247266

ابرکوه

آزاده

کامپیوتر

32820096

اردکان

فردوس

طراحی و دوخت-حسابداری-نقشه کشی معماری-كامپيوتر

32232818

شفق

گرافیک-نقاشی-صنایع دستی

32236320

بافق

عصمتیه

طراحی و دوخت-حسابداری-تربیت بدنی

32429595

بهاباد

الزهراء

کامپیوتر

32470999

تفت

فاطمه الزهراء(س) *

نقشه کشی معماری-کامپیوتر

32628088

مهریز

ام البنین *

حسابداری-کودکیاری-کامپیوتر

32523483

میبد

پروین اعتصامی

حسابداری-کامپیوتر-تربیت بدنی

32331805

هنرهای زیبا

گرافیک-نقاشی-انیمیشن

32328013