نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

'گزارش مراسم تجليل از برترين هاي مسابقات علمي عملي مرحله استاني

'گزارش مراسم تجليل از برترين هاي مسابقات علمي عملي مرحله استاني


'گزارش مراسم تجليل از برترين هاي مسابقات علمي عملي مرحله استاني
مراسم تجليل از برترين هاي مسابقات علمي عملي مرحله استاني يزد در روز دوشنبه مورخ 23/12/89در محل  پژوهشسراي فرهنگيان برگزار شد