نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تحلیلی نرخ قبولی دروس نهائی شاخه فنی و حرفه ای سال تحصیلی 91-1390

گزارش تحلیلی نرخ قبولی دروس نهائی شاخه فنی و حرفه ای سال تحصیلی 91-1390


گزارش تحلیلی نرخ قبولی دروس نهائی شاخه فنی و حرفه ای سال تحصیلی 91-1390
همکاران محترم : فایل مقدمه و جدول شماره1 را حتما دریافت نمائید.

دریافت نامه

مقدمه و جدول شماره 1
----------------------------------
الکتروتکنیک
----------------------------------
الکترونیک
----------------------------------
تاسیسات
----------------------------------
تربیت بدنی
----------------------------------
حسابداری
----------------------------------
ساخت وتولید
----------------------------------
ساختمان
----------------------------------
سرامیک
----------------------------------
صنایع چوب و کاغذ
----------------------------------
صنایع شیمیایی
----------------------------------
صنایع غذایی
----------------------------------
صنایع فلزی
----------------------------------
طراحی و دوخت
----------------------------------
کامپیوتر
----------------------------------
کودکیاری
----------------------------------
گرافیک
----------------------------------
مدیریت خانواده
----------------------------------
معدن
----------------------------------
مکانیک خودرو
----------------------------------
نقشه برداری
----------------------------------
نقشه کشی عمومی
----------------------------------
نقشه کشی معماری
----------------------------------
ریاضی 3 کلیه رشته های صنعت و رشته کامپیوتر
----------------------------------
دین و زندگی 3 کلیه رشته ها