نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب افتخار در جشنواره ملی ایده بازار و ساخت پروژه و دست آوردهای فناورانه

خبر مبارک:

مرحله نهایی اولین دوره مسابقات ساخت پروژه و دستاوردهای فناورانه و همچنین نخستین  جشنواره ملی ایده بازار و طرح‌های خلاقانه در روزهای 19 لغایت 21آبانماه سال جاری در ساری (استان مازندران) برگزار شد.. در این جشنواره فقط نفرات اول مشخص گردید و از تیم برگزیده استان یزد تقدیر صورت گرفت. نفرات اعزامی به این جشنواره:

سرپرست تیم : آقای حسین زارعی پور مدیریت محترم هنرستان شهید رجایی ناحیه یک یزد

 جشنواره ملی ایده بازار : آقای امیر علی خوش جهان هنرجوی هنرستان شهید مطهری اردکان

مسابقات ساخت پروژه: آقای علیرضا تجملیان هنرجوی هنرستان شهید رجایی ناحیه یک یزد