نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هنرستانهاي مجري

هنرستانهاي مجري

جدول لیست هنرستانها به همراه رشته های برون سپاري سال تحصيلي 95-94  استان  یزد: 

رديف منطقه هنرستان معين جنسيت نام رشته مهارتي 
1 ابرکوه فجر پسرانه سرامیک سازی
2 ابرکوه فجر پسرانه جوشکاری سازه ها
3 ابرکوه فجر پسرانه تراشکاری
4 اردکان آیت الله خاتمی پسرانه تعمیر خودرو های تجاری
5 اردکان آیت الله خاتمی پسرانه صافکاری و نقاشی خودرو
6 اردکان آیت الله خاتمی پسرانه تراشکاری و فرزکاری
7 بافق تلاش بافق پسرانه تاسیسات گازرسانی ساختمان
8 زارچ شهید رجائی پسرانه تعمیر موتور و برق خودرو
9 زارچ شهید رجائی پسرانه تاسیسات گاز رسانی
10 مروست حنظله پسرانه تابلو سازي برق صنعتي
11 مروست عفت دخترانه تصویر سازی با رایانه
12 مهریز شهید نیافر پسرانه جوشکاری برق و گاز
13 میبد تلاشگران پسرانه تعمیر موتور و برق خودرو
14 میبد آیت ا... صدر پسرانه برق صنعتي
15 میبد آیت ا... صدر پسرانه تعمیر موتور و برق خودرو
16 میبد آیت ا... صدر پسرانه تاسیسات حرارتی برودتی
17 میبد حاجتی پسرانه سرامیک سازی
18 میبد حاجتی پسرانه تراشکاری
19 میبد حاجتی پسرانه تاسیسات حرارتی برودتی
20 ناحیه 1 وطنچی پسرانه تعميرتلفن هاى روميزى وهمراه
21 ناحیه 1 طرازی پسرانه تعمیر موتور و برق خودرو
22 ناحیه 1 طرازی پسرانه  سرامیک سازی
23 ناحیه 1 طرازی پسرانه جوشکاری گاز محافظCO2
24 ناحیه 1 وطنچی پسرانه ریخته گری
25 ناحیه 1 وطنچی پسرانه تعمیر موتور و برق خودرو
26 ناحیه 1 وطنچی پسرانه طلا و جواهر سازي
27 ناحیه 1 وطنچی پسرانه نساجی عمومی
28 ناحیه 2 فردین‌دخت ذکائی پسرانه تاسیسات حرارتی برودتی
29 ناحیه 2 فردین‌دخت ذکائی پسرانه نصب و سرویس آسانسور
30 ناحیه 2 حضرت علی اکبر پسرانه راهنمای گردشگری 
31 ناحیه 2 حضرت علی اکبر پسرانه بازاريابي
32 ناحیه 2 شهدای جنوب پسرانه تزئینات داخلی ساختمان 
33 ناحیه 2 شهدای جنوب پسرانه تعمیرتلفن های رومیزی وهمراه
34 ناحیه 2 فردین‌دخت ذکائی پسرانه تعمیر موتور و برق خودرو
35 ناحیه 2 حضرت علی اکبر پسرانه طلا و جواهر سازي
36 ناحیه 2 حضرت علی اکبر پسرانه منبت چوب
37 ناحیه 2 حضرت علی اکبر پسرانه معرق چوب
38 ناحیه 2 اکبرزاده پسرانه کاربری سیستمهای آبیاری تحت فشار
39 ناحیه 2 اکبرزاده پسرانه كشت گلخانه اي جاليزي