نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نرم افزار تجزيه و تحليل آزمون ها

نرم افزار تجزيه و تحليل آزمون ها


نرم افزار تجزيه و تحليل آزمون ها
همكاران محترم جهت استفاده از اين نرم افزار پس از دانلود فايل مربوطه صرفا نمره هنرجويان را ثبت و سپس داده ها و اطلاعات و نمودارهاي پيشرفت تحصيلي را  مشاهده نماييد
دانلود فايل