نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه پرينت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون دوره‌هاي كارداني

نحوه پرينت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون دوره‌هاي كارداني


نحوه پرينت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون دوره‌هاي كارداني

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با تاریخ، نحوه پرينت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون دوره‌هاي كارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه‌اي و موسسات آموزش عالی غيرانتفاعي و پذیرش برخی از رشته هاي بدون آزمون سال 1394

متن کامل اطلاعیه