نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه برنامه ریزی آموزشی دروس شایستگی فنی رشته تربیت بدنی

قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های فنی و حرفه ای

نحوه برنامه ریزی آموزشی دروس شایستگی فنی رشته تربیت بدنی

 
با هماهنگی های صورت گرفته فیمابین دفاتر تالیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش و دفتر آموزش های فنی و حرفه ای روش برنامه ریزی و اجرای شایستگی‌های فنی رشته تربیت بدنی اعلام شد.

 

با توجه به شرایط خاص رشته تربیت بدنی و نیز مکاتبات و هماهنگی ­های صورت گرفته با دفتر تألیف کتا‌ب‌­های درسی فنی‌­و­حرفه‌­ا‌ی و کاردانش وزارت متبوع، روش برنامه ریزی و اجرای شایستگی­‌های این رشته در هر سه پایه تحصیلی به صورت موازی بوده و اجرای آن به صورت متوالی در هنرستان­هایی که با کمبود امکانات ( فضا، تجهیزات و نیروی انسانی) مواجه می­باشند منوط به دریافت مجوز موردی از اداره  کل آموزش و پرورش استانمی باشد.

ارائه دروس 8 ساعته شایستگی­‌های فنی در برنامه هفتگی رشته مذکور در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم به شرح زیر اعلام می‌­گردد.

 

رعایت موارد زیر در برنامه ریزی هفتگی هنرستان الزامی می باشد:

  1. برنامه­‌ریزی هفتگی به گونه‌­ای انجام شود که دروس شایستگی­‌های فنی در هر روز بیش از 4 ساعت نباشد.
  2. ساعت آموزشی برای پودمان­‌های تجویزی حداقل 60 ساعت  و  پودمان های نیمه تجویزی حداقل 30 ساعت می­باشد.
  3. با توجه به اینکه از هر 5 پودمان ارزشیابی صورت می­‌پذیرد ضروری است هر 5 پودمان در هر عنوان درس آموزش داده شود و ساعات پودمان­‌های نیمه تجویزی با برنامه ریزی و مدیریت هنرستان با توجه به شرایط و امکانات منطقه صورت پذیرد.

تذکر ویژه: ضمن توجه به بند 3 تاکید می‌شود بخش دانشی همه پودمان­‌های اعلام شده در ستون نیمه تجویزی می­‌بایست در همه هنرستان‌­های مجری این رشته اجرا گردد.

دفتر آموزش های فنی و حرفه ای

آدرس کوتاه: