نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتیجه یازدهمین دوره مسابقات علمی عملی مرحله تئوری کشوری

نتیجه یازدهمین دوره مسابقات علمی عملی مرحله تئوری کشوری


نتیجه یازدهمین دوره مسابقات علمی عملی مرحله تئوری کشوری
آزمون عملی 17/2/91در شهر اصفهان برگزار خواهد شد نحوه و زمان اعزام در اطلاعیه های بعدی به اطلاع هنرجویان خواهد رسید
ضمنا نفر برتر آزمون پایه اول متوسطه نیز به  همراه تیم اعزامی جهت شرکت در مراسم اختتامیه به اصفهان اعزام خواهد شد

دریافت نتیجه