نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتایج آزمون تئوری مرحله استانی مسابقات علمی عملی شاخه فنی و حرفه ای 94-93

نتایج آزمون تئوری مرحله استانی مسابقات علمی عملی شاخه فنی و حرفه ای 94-93


نتایج آزمون تئوری مرحله استانی مسابقات علمی عملی شاخه فنی و حرفه ای 94-93

نتایج آزمون تئوری مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرستانهای فنی و حرفه ای استان یزد سال تحصیلی 94 - 93 به شرح ذیل اعلام می شود

دریافت نامه

دریافت نتایج