نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نتايج بخش تئوري مرحله كشوري چهاردهمين دوره مسابقات علمي عملي هنرستانهاي شاخه فني و حرفه اي

نتايج بخش تئوري مرحله كشوري چهاردهمين دوره مسابقات علمي عملي هنرستانهاي شاخه فني و حرفه اي


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای