نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ليست تجهيزات بخش عملي مرحله كشوري چهاردهمين دوره مسابقات علمي عملي فني و حرفه اي

ليست تجهيزات بخش عملي مرحله كشوري چهاردهمين دوره مسابقات علمي عملي فني و حرفه اي


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای