نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه مسئولین آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش نواحی و مناطق

قابل توجه مسئولین آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش نواحی و مناطق


قابل توجه مسئولین آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش نواحی و مناطق

فوری

 فایل شاخص های اختصاصی هنرستان های فنی و حرفه ای بر روی فضای FTP فنی و حرفه ای قرار گرفته است

لازم است تا نسبت به تکمیل و ارسال فایل تکمیل شده و شاخص های امضا شده حداکثر تا تاریخ 20 / 9 / 93 اقدام گردد

ضمنا تلفن 7243559 (کارشناسی فنی و حرفه ای اداره کل) آماده پاسخگویی به سوالات احتمالی همکاران می باشد