نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه مسئولین آموزش مناطق و نواحی و مدیران محترم هنرستان های کاردانش

قابل توجه مسئولین آموزش مناطق و نواحی و مدیران محترم هنرستان های کاردانش


قابل توجه مسئولین آموزش مناطق و نواحی و مدیران محترم هنرستان های کاردانش
اطلاعيهاصلاحيه آزمون حسابداري

باسمه تعالي

عناوين استانداردهاي آزمون حسابداري مالي مندرج در بخشنامه سيزدهمين دوره مسابقات علمي- كاربردي با شماره 153761 / 400 مورخ 26 / 7 / 93 به شرح ذيل اصلاح مي­شود.

عنوان آزمون

عناوين استانداردهاي مورد آزمون مرحله تئوري

كد استاندارد

نام رشته­هاي مجاز به شركت در آزمون

كد رايانه­اي رشته مهارتي

ملاحظات

حسابداري مالي

- حسابداري عمومي مقدماتي

- حسابداري عمومي تكميلي

5 / 2 / 15 / 10 - 1

1 / 3 / 1 / 15 / 10 - 1

حسابداري مالي

6172

- در بخش عملي از استاندارد حسابداري عمومي تكميلي با كد 1 / 3 / 1 / 15 / 10 - 1 آزمون گرفته مي­شود.