نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه مدیران محترم هنرستان های کاردانش

قابل توجه مدیران محترم هنرستان های کاردانش

دریافت بخشنامه

تذکر: قبل از دریافت فایل برنامه حتما بخشنامه فوق را بطور کامل مطالعه نمایید و سپس نسبت به فیلتر نمودن فایل برنامه و استخراج برنامه مرتبط با آن هنرستان اقدامات لازم را انجام دهید

دریافت برنامه اصلاح شده