نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرایط استفاده از تبصره در دروس شایستگی پایه هنرستان ها

اطلاعیه بسیار مهم :

قابل توجه مسئولین محترم آموزش و مدیران محترم هنرستان ها

بخشنامه 24941/53 اداره کل استان

بخشنامه 410/117327 معاونت آموزش متوسطه وزارت