نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سوالات هماهنگ استاني

سوالات هماهنگ استاني


سوالات هماهنگ استاني

 

سوالات هماهنگ استاني خرداد

رشته

خرداد 89

خرداد 90

رشته الكتروتكنيك

اصول اندازه گيري الكتريكي

 

اصول اندازه گيري الكتريكي

رشته الكترونيك

اصول اندازه گيري الكتريكي

 

اصول اندازه گيري الكتريكي

رشته تاسيسات

تاسيسات بهداشتي ساختمان

 رسم فنی عمومی

رشته تربيت بدني

روانشناسي عمومي

 روانشناسی عمومی

رشته حسابداري

مباني و كاربرد رايانه

 اصول حسابداری یک

رشته ساخت و توليد

محاسبات فني يك

 محاسبات فنی یک

رشته ساختمان

روشهاي اجرايي ساختمان سازي

 مصالح ساختمانی

رشته سراميك

رسم فني عمومي

 اجزا ماشین

رشته صنايع چوب و كاغذ

محاسبات فني يك

  محاسبات فنی یک

رشته صنايع دستي

تاريخ هنر ايران

 

 طراحی یک

 

رشته صنايع شيميايي

رسم فني عمومي

 ----------------------------------

رشته صنايع فلزي

محاسبات فني يك

 

 محاسبات فنی یک

رشته طراحي دوخت

تاريخ هنر ايران

 الگو یک

رشته كامپيوتر

برنامه سازي يك

 برنامه سازی یک

رشته كودكياري

روانشناسي عمومي

  روانشناسی عمومی

رشته گرافيك

تاريخ هنر ايران

 طراحی یک

رشته معدن

رسم فني عمومي

 ------------------------------

رشته مكانيك خودرو

محاسبات فني يك

 

 محاسبات فنی یک

 

رشته نقاشي

تاريخ هنر جهان

  طراحی یک

رشته نقشه برداري

مباني و كاربرد رايانه

 --------------------------

رشته نقشه كشي معماري

مباني و كاربرد رايانه

  طراحی یک