نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان و مکان آزمون تئوری کشوری مسابقات علمی عملی و مسابقات علمی پایه اول

زمان و مکان آزمون تئوری کشوری مسابقات علمی عملی و مسابقات علمی پایه اول

آزمون تئوری یازدهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان  هنرستانهای فنی وحرفه ای وآزمون علمی پایه اول هنرستان ها مرحله کشوری  روز یکشنبه

مورخ 3/2/91 ساعت 10:30  در محل هنرستان شهید چمران برگزار می گردد

ضمناً حضور کلیه راه یافتگان به این مرحله نیم ساعت قبل از آزمون و همراه  داشتن کارت دانش آموزی عکسدار الزامی می باشد