نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول مواد درسی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای


   هفت رشته خاص :  1- نقاشی،  2-نقشه کشی معماری،  3-نوازندگی ساز ایرانی، 4-نوازندگی ساز جهانی، 5-سینما، 6-نمایش، 7-گرافیک

       

آدرس کوتاه: