نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت آمار هنر جویان شرکت کننده در امتحانات مهارتی شاخه کاردانش نوبت خرداد 98

اطلاعیه مهم و فوری :

قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی / مناطق و مدیران محترم هنرستان های شاخه کاردانش

بخشنامه شماره 913/53 مورخ 98/01/22