نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر زمان بخش تئوری کشوری مسابقات علمی عملی و علمی کاربردی هنرستان ها 94

تغییر زمان بخش تئوری کشوری مسابقات علمی عملی و علمی کاربردی هنرستان ها 94


تغییر زمان بخش تئوری کشوری مسابقات علمی عملی و علمی کاربردی هنرستان ها 94

تاریخ، زمان و مکان برگزاری بخش تئوری مرحله کشوری دوازدهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای و سیزدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی هنرستان های شاخه کاردانش بصورت هماهنگ مطابق نامه ذیل اعلام می گردد

دریافت نامه