نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجهيزات و مواد مصرفي بخش عملی مرحله کشوری مسابقات علمی کاربردی کاردانش

تجهيزات و مواد مصرفي بخش عملی مرحله کشوری مسابقات علمی کاربردی کاردانش


تجهيزات و مواد مصرفي بخش عملی مرحله کشوری مسابقات علمی کاربردی کاردانش

لیست تجهیزات و مواد مصرفی آزمون های بخش عملی مرحله کشوری سیزدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی هنرستان های شاخه کاردانش در سال تحصیلی 94-93 از لینک زیر قابل دانلود است

دریافت لیست تجهیزات و مواد مصرفی