نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مرحله تئوری استانی مسابقات علمی و عملی و علمی - کاربردی

برگزاری مرحله تئوری استانی مسابقات علمی و عملی و علمی - کاربردی


برگزاری مرحله تئوری استانی مسابقات علمی و عملی و علمی - کاربردی

 

 

برگزاری مرحله تئوری استانی مسابقات علمی و عملی و علمی – کاربردی هنرجویان هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش


مرحله تئوری استانی مسابقات علمی و عملی هنرجویان هنرستانهای فنی و حرفه ای و مسابقات علمی - کاربردی هنرجویان هنرستانهای کاردانش با حضور 533 نفر هنرجو در دو حوزه آزمون در هنرستان های شهید چمران و شهدای نعیم آباد برگزارشد.

به گفته مسعود قلع گر حکومتی رئیس اداره آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش آموزش و پرورش استان یزد دراین دوره از مسابقات و دربخش تئوری مسابقات علمی و عملی هنرجویان هنرستانهای فنی و حرفه ای 276هنرجو در 26رشته با هم رقابت پرداختند .

 نفرات برگزیده هر رشته به مرحله بعدی مسابقات که به صورت عملی برگزار می شود راه می یابند .

وی افزود در شاخه کاردانش نیز 257 هنرجو در27عنوان رشته در مسابقات استانی علمی - کاربردی با هم رقابت کردند که برگزیدگان این مسابقات  نیز به مرحله عملی استان راه خواهند یافت .

مهندس قلع گر از برگزاری مرحله عملی مسابقات علمی - کاربردی هنرجویان هنرستانهای کاردانش در اسفند ماه سالجاری خبرداد و افزود : درنهایت برگزیدگان مرحله عملی این مسابقات به مرحله کشوری که تیر ماه سال 95 در استان خراسان رضوی برگزار می شود اعزام می گردند.

ضمناً وی از برگزاری مرحله عملی مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستانهای فنی و حرفه ای در اسفند ماه سالجاری خبرداد و افزود : درنهایت برگزیدگان مرحله عملی این مسابقات نیز به مرحله کشوری که دراردیبهشت سال 95 در استان کردستان  برگزار می گردد اعزام می شوند.

گفتنی درسال تحصیلی جاری 5011 هنرجو در 77رشته درهنرستان های شاخه کاردانش استان و 5193 هنرجو در27رشته هنرستان شاخه فنی و حرفه ای استان به تحصیل اشتغال دارند .

اضافه می نماید مدیرکل آموزش و پرورش استان و معاون آموزش متوسطه از روند برگزاری این مسابقات درهنرستانهای شهید چمران وشهدای نعیم آباد بازدیدکردند.