نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امام رضا (ع) دهم رجب سالروز ميلاد باسعادت جواد الائمه حضرت امام محمد تقي (

امام رضا (ع) دهم رجب سالروز ميلاد باسعادت جواد الائمه حضرت امام محمد تقي (


امام رضا (ع) دهم رجب سالروز ميلاد باسعادت جواد الائمه حضرت امام محمد تقي (

دهم رجب سالروز ميلاد باسعادت جواد الائمه حضرت امام محمد تقي ( عليه السلام ) نهمين پيشواي شيعيان است . تنها فرزند وجگر گوشه امام رضا (عليه السلام) که درسنين کودکي سايه پر مهر پدر را از دست داد ورداي امامت ورهبري امت اسلامي را بر دوش گرفت و طي هفده سال جانهاي تشنه حقيقت ومعنويت را از وجود پر برکت خويش بهرمند وبه احياي دين مبين اسلام که دست خوش آماج حملات از خدا بي خبران شده بود پرداخت . اما همين از خدا بي خبران که تاب تحمل وجود ذي جود امام را نداشتند خيلي زود زشت ترين عمل زندگي خود را مرتکب شدند وحضرت را در سنين جواني به شهادت رساندند.
بجاست به اين مناسبت گوشه اي از زندگي امام را مختصرا بيان نمائيم تا مقدمه اي بر شناخت بيشتر آن بزرگوار باشد.
نام : محمد
کنيه : ابوجعفر
القاب : تقي ، جواد
نام پدر : علي(عليه السلام)
نام مادر : ام ولدي ، سَبيکِه يا خَيزَران
تاريخ تولد : 10رجب سال 195هجري
محل تولد : مدينه منوره
مدت امامت : 17سال
طول عمر : 25سال
تاريخ شهادت : آخرذيقعده سال 220
قاتل : همسرامام ام فضل ( دختر مأمون)
نحوه شهادت : مسموميت با زهر
محل دفن : کاظمين
در انتظار جواد آل محمد (ع)
عمر مبارك امام رضا (ع) به چهل و هفت سال رسيده بود و عقربه تاريخ, سال 195 هجري را نشانه مي رفت ولي هنوز امام نهم متولد نشده بود . مسئله جانشيني امام رضا (ع) اصحاب و شيعيان حضرت (ع) را متاثر كرده بود . اين اندوه زماني به فزوني مي رفت كه فرقه واقفيه كه بنا به دلائل مادي و تصرف سهم امام و عدم بازگرداندن آن به حضرت رضا (ع) ، قائل به غيبت امام كاظم (ع) شده بودند, و در تبليغات خويش عدم داشتن فرزند پسر از سوي امام رضا (ع) را دليل بر ادعاي موهم خود مي دانستند ... تا جايي كه يكي از همين افراد در نامه اي خطاب به حضرت نوشت : تو چگونه امام هستي در حالي كه فرزندي نداري ! حضرت در پاسخ فرمودند : تو از كجا مي داني كه فرزندي ندارم ، به خدا سوگند روزها و شبها سپري نمي شود مگر اينكه خداوند فرزند پسري را به من عنايت فرمايد كه حق و باطل را از هم جدا سازد . (1)
وسرانجام دردهم رجب سال 195هجري اين وعده راستين امام به حقيقت پيوست وجواد الائمه چشم به جهان گشود وقلب امام هشتم رامملو ازشادماني وشعف نمود.
نحوه تولد
هنگامي که شب دهم رجب فراررسيد امام رضا(عليه السلام) به خواهر گرامي خود فرمودند: اي حکيمه خاتون امشب فرزندم ،امام بعداز من ،جوادم به دنيا مي آيد ،به هنگام ولادت او حاضر باش وخيزران راياري نما.
حکيمه خاتون مي فرمايد:من درآن شب نزد خيزران ماندم وچون ماندم وچون شب به نيمه رسيد ناگهان چراغ اتاق خاموش ونوري برتمام اتاق مستولي شد وکم کم چهره تابان امام جواد(عليه السلام)هويداگشت.
دراين هنگام اورادرآغوش گرفته و آن کودک طيب وطاهر رادرون لباسهاي پاکيزه نهادم ،آنگاه امام رضا(عليه السلام)درحاليکه لبخند برلبانمبارکشان نقش بسته بود وارد اتاق شدند وآن طفل را گرفته ودرآغوش پرمهر خود جاي دادند.
وبدنيسان آن نوگل بوستان امامت پابه عرصه دنيا نهاده وامام رضا(عليه السلام)راباتولد خود سرو ساختند .
زندگينامه
اين امام همام دردامان پاک ومقدس مادري همچون ام ولدي که اورا سبيکه مي ناميدند رشد ونمو کرد مادري که امام رضا(عليه السلام)نام خَيزُران رابراو نهاد بود. اين بانوي مکرمه ازمنطقه نوبه واز نسل ماريه قبطيه ،همسر پيامبرعظيم الشأن اسلام ومادر حضرت ابراهيم پسر رسول خدا(صلي الله عليه وآله وسلم)وازبانوان بسيار عظيم الشأن زمان خود بودند .
حضرت امام جواد(عليه السلام) ازبدو تولد تا سن 5 سالگي درسايه تعاليم پدر بزرگوارشان وتا سن 8سالگي درفراق آن دُرّ گرانبها درمدينه مي زيستند.
باشهادت امام رضا (عليه السلام) بارسنگين امامت وولايت جامعه بحران زده آن دوران که مصادف بااوج اقتدا عباسيان بود ازطرف خداوند برشانه ايشان نهاده شد. شايد اين شبهه دراذهان عده اي نقش ببندد که چگونه مي شود کودکي 8ساله ازعهده مسئوليت رهبري وهدايت شيعيان برآيد؟
درآن زمان نيز عده اي ازشيعيان دراين مسأله تآمل داشتند تااينکه گروهي ازعلماء و فضلاء ازاطراف واکناف ممالک اسلامي براي حج به مکه عظيمت نموده وبعد از اتمام فرائض به حضور آن گوهر تابناک زمانه رسيدند وپس ازرؤيت فضائل و کمالات وعلم بي پايان امام ،با جان ودل به ولايت آن منبع سعادت تن دردادند وزنگار شک وشبهه راازآئينه خاطره هاي خود زدودند (2)
روايات راجع به فضل وکمالات امام جواد ( عليه السلام ) بسياراست چنانکه شيخ کليني وديگران روايت کرده اند امام دريک مجلس که طي چند روز متوالي برگزارگرديده سي هزار مسأله ازمسائل بسيار دشوار آن زمان راکه بزرگ ازپاسخگوني به آن عاجز بودند پاسخ گفتند(3)
دوران امامت حضرت هفده سال بوده که بيشتر آن دردوران خلافت مامون وحدود دوسال ونيم آن درعصر معتصم گذشت .
مأمون پس ازبه شهادت رساندن امام رضا(عليه السلام) درهمان سال به بغداد رفت ودر مقابل امام جواد(عليه السلام) يک سياست سه بعدي را درپيش گرفت:
1- در درجه اول مي خواست باتظاهر به بستگيهاي سببي ونسبي باامامان شيعه ازمقبوليت ومحبوبيت آنان به نفع خود استفاده کند طبق همين سياست امام جواد(عليه السلام)رااز مدينه به بغداد فراخواند ودختر خود ام الفضل راکه نه ساله بود به عقد ايشان درآورد تاازقدرت اجتماعي ونفوذ ايشان درجهت کسب پايگاه مردمي مستحکم براي خود سود ببرد.
2- روش دوم مأمون اين بود که امام را دائمأ تحت مراقبت قراردهد وفعاليتهاي ايشان راشديدأ کنترل نمايد تا امام نتواند با استفاده ازمقبوليت عمومي وپايگاه مردمي انقلاب کنند که باطرح نقشه ازدواج دخترش باامام جواد(عليه السلام)به اين مقصود نيزنائل مي گشت.
3- مأمون درصدد بود باشيوههاي مختلف چهره امام را لکه دار کند وپايگاه مردمي ايشان راتضعيف نمايد،مناظره هايي که درسالهاي آغازدوران امامت امام جواد(عليه السلام)دردرباره ترتيب داده شد وطي آن مأمون زبردست مذاهب مختلف رامي گماشت تامسائل مشکل کلامي وفقهي وفلسفي رابا امام مطرح سازند به منظور دستيابي به همين هدف بود.
پس ازآن ازدواج تحميلي امام جواد ( عليه السلام ) به مدينه بازگشتند وحدود 15سال باهمسرشان درمدينه زندگي کردند اماچون ام الفضل نازا بود ،همين امرباعث شد که امام جواد(عليه السلام)باکنيزمغربيه اي به نام سمانه ازدواج نمايند که ثمره اين ازدواج تولد حضرت امام علي النقي(عليه السلام)دهمين پيشواي شيعيان گرديد.
مأمون درهفدهم رجب سال 218هجري از دنيا رفت و برادرش معتصم به جاي او برمسند خلافت نشست باروي کارآمدن معتصم فشاررژيم نسبت به امام بيشترشد چون مأمون روش تزوير راترجيح مي داد ولي معتصم معتقد به زور بود. وازآنجا که امام جواد ( عليه السلام ) به واسطه مقام امامت وپيشواي شيعه شهرت وعظمت کافي بدست آورد ه بوددستگاه خلافت معتصم نگران بود که مبادا حرکتي به رهبري امام برضد حکومت مرکزي ترتيب داده شود،ازاين رو دربيست وهشتم ماه محرم سال 202 ه،ق حضرت راازمدينه به بغداد دعوت نمود،هرچند اين دعوت بااحترام وتعظيم صورت گرفت ولي درحقيقت امر،احضار اجباري ،وهدف اين بود که حضرت زيرنظر مستقيم خليفه قرارگيرد.
دراين ايام معتصم وجعفربن مأمون برادر ام الفضل اوراتحريک کردند که امام رامسموم کرده به شهادت برساند،ازاين روسمي رادرانگور تزريق کرده براي ام الفضل فرستادند اونيز آنرا درون کاسه اي گذاشت ودرمقابل همسر جوانش حضرت امام جواد (عليه السلام)قرارداد. شهادت ومسوميت امام جواد(عليه السلام)يکي از غم انگيزترين صحنه هاي شهادت درراه خداست چنانکه پدربزرگوارشان حضرت امام رضا(عليه السلام)ازآن خبر داده بودند :
کمي بعداز تولد امام جواد ( عليه السلام ) حضرت امام رضا ( عليه السلام ) درسخنان کوتاهي خطاب به اصحابشان فرمودند :
خداوند فرزندي نصيبم کرد که همچون موسي بن عمران شکافنده درياهاست ومادرش بسان مادر عيسي پاک ومقدس است ولي او به ظلم کشته مي شود بطوريکه فرشتگان آسمان براو مي گريند وخداوند بردشمن اووبرکسي که به اوستم نمايد،غضب مي کند واورابه عذابي دردناک گرفتار مي سازد .
گزيده اي از سخنان امام
دراينجا ما گوشه اي ازروايات آن امام همام ودسته گلي ازبوستان سخنان ناب آن امام فرزانه رابه شما هديه مي نمائيم .
-اعتماد به خداوند تعالي بهاء هرچيز گران ونردباني به سوي هرچيز بلندي است.
-عزت مؤمن دربي نياز او ازمردم است.
-مباش ولي خدا درآشکارا ودشمن خدا درپنهان
-بپرهيز ازرفاقت باآدم بد بدرستيکه او شمشير کشيده[اي ] مي ماند [که] منظرش نيکو است ولي آثارش زشت است.
-مؤمن محتاج به سه خصلت [ است ] : توفيق ازحق تعالي ،واعظي ازنفس خود که پيوسته اوراموعظه کند،و کسي که اورانصيحت مي کند.
-رونمودن به سوي حق تعالي [ با ] دلها رساننده تر است ازبه رنج درآوردن اعضاء وجوارح بااعمال.
-مجالست وهمنشيني بااشرار ومردمان بدسبب بدگماني مي شود به اخيار ومردمان خوب .
-هرکس که به زمان (ناملايمات زمانه) خشم گيرد خشمش طول خواهد کشيد.
-ستم کردن بربندگان خدا توشه بدي است براي سفرآخرت.
-مردي که قدرخود راشناخت هلاک نشد.
-مرد درزير زبانش پنهان است.
-کسي که به عافيت وسلامت خودازکساني که پائين تر ازاويند راضي باشد عافيت وسلامتي کساني که بالاتر ازاويند روزي اوخواهد شد.
--------------------------------------------------------------
(1) اصول كافي ج 1 ص 320 ، بحار الانوار ج 50 ص 22
(2) منتهي الآمال ،ج2، ص 575
(3) منتهي الآمال ،ج2، ص 576