نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام نتایج نهایی کشوری هجدهمین جشنواره هنر های تجسمی

قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های فنی و حرفه ای

ضمن تبریک و تهنیت به کلیه مدیران، هنر آموزان و هنر جویان هنرستانهای فنی و حرفه ای و همچنین کلیه فرهنگیان استان یزد

تیم استان در مرحله نهایی کشوری هجدهمین جشنواره هنر های تجسمی شاخه فنی و حرفه ای خوش درخشید. 

تیم اعزامی شامل یک هنرآموز و هفت هنرجو در مرحله نهایی کشوری هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی شاخه فنی و حرفه ای که در بجنورد (استان خراسان شمالی) برگزار گردید شرکت نموده و حائز رتبه های زیر شدند.

آدرس کوتاه: