نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام نتایج مرحله تئوری استاني مسابقات علمي كاربردي کاردانش سال 93

اعلام نتایج مرحله تئوری استاني مسابقات علمي كاربردي کاردانش سال 93


اعلام نتایج مرحله تئوری استاني مسابقات علمي كاربردي کاردانش سال 93

 نتایج اسامي هنرجويان راه يافته به مرحله تئوری استاني مسابقات علمي كاربردي شاخه کاردانش سال تحصیلی 1393 را از لینک زیر دریافت نمایید

دریافت نتایج