نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام نتایج آزمون تئوری و تعیین حوزه های آزمون عملی مرحله استانی مسابقات علمی کاربردی

اعلام نتایج آزمون تئوری و تعیین حوزه های آزمون عملی مرحله استانی مسابقات علمی کاربردی


خبر مهم هنرستان های شاخه کار دانش

قابل توجه مسئولین محترم آموزشی نواحی/ مناطق و مدیران محترم هنرستان های شاخه کاردانش

بخشنامه 7617/53 مورخ 98/03/09 اداره کل

جدول شماره 1                  جدول شماره 2                 جدول شماره 3