نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام زمان برگزاری آزمون تئوری مرحله کشوری مسابقات علمی عملی و علمی کاربردی

اعلام زمان برگزاری آزمون تئوری مرحله کشوری مسابقات علمی عملی و علمی کاربردی


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان ها