نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعزام هنرجويان به مرحله كشوري شانزدهمين دوره جشنواره هنرهای تجسمی

اعزام هنرجويان به مرحله كشوري شانزدهمين دوره جشنواره هنرهای تجسمی


اعزام هنرجويان به مرحله كشوري شانزدهمين دوره جشنواره هنرهای تجسمی

توجه:
کلیه هنرجویان راه یافته به بخش عملی مرحله کشوری شانزدهمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای که در شهر زنجان برگزار می گردد می بایست حتما پس از مطالعه کامل  بخشنامه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در این خصوص، حتما فرم رضایت نامه خود را پس از امضاء توسط والدین حداکثر تا تاریخ 94/4/29 به دفتر آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش این اداره کل تحویل نمایند

تذکر: این اداره کل هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم تحویل فرم تکمیل شده رضایت نامه  توسط والدین هنرجو ندارد
 
دریافت بخشنامه

دریافت رضایت نامه