نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاریخ ثبت نام آزمون دوره هاي كارداني

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاریخ ثبت نام آزمون دوره هاي كارداني


اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاریخ ثبت نام آزمون دوره هاي كارداني
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره زمان ثبت نام و تاريخ برگزاري آزمون دوره هاي كارداني پيوسته نظام جديد (دانشگاه فني وحرفه اي وموسسات آموزش عالي غير انتفاعي) سال 1393

«متن کامل اطلاعیه»