نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اصلاحیه زمان و تعیین مکان برگزاری آزمون تئوری مرحله استانی مسابقات علمی - کاربردی

اصلاحیه زمان و تعیین مکان برگزاری آزمون تئوری مرحله استانی مسابقات علمی - کاربردی


اطلاعیه مهم و فوری :

قابل توجه مسئولین آموزشی نواحی / مناطق و مدیران محترم هنرستان های شاخه کاردانش

بخشنامه شماره 909/53 مورخ 98/01/22