نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارائه درس تاریخ معاصر در پایه یازدهم هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش

ارائه درس تاریخ معاصر در پایه یازدهم هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش


قابل توجه مسئولین آموزش نواحی/مناطق و مدیران محترم هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش